Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 56/2017
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Trzepowie.
31.08.2017 więcej
Zarządzenie 55/2017
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
31.08.2017 więcej