Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja 25
Protokół Nr XXV/2017 z obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 29 marca 2017 r.
09.04.2017 więcej
Sesja 23
Protokół Nr XXIII/2017 z obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Przywidz w dniu 1 lutego 2017 r.
16.02.2017 więcej
Sesja 21
Protokół Nr XXI/2016 z obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 30 listopada 2016 r.
16.12.2016 więcej
Sesja 20
Protokół Nr XX/2016 z obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 26 października 2016 r.
14.11.2016 więcej
Sesja 17
Protokół Nr XVII/2016 z obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 6 lipca 2016 r.
15.07.2016 więcej
Sesja XV
Protokół z sesji zwyczajnej
27.04.2016 więcej
Sesja XIV
W dniu 13 kwietnia 2016 roku
21.04.2016 więcej
Sesja 9
Protokół Nr XIII/2016 z obrad XIII zwyczajnej sesji rady Gminy
Przywidz w dniu 9 marca 2016 roku.
18.03.2016 więcej
Sesja 12
Protokół Nr XII/2015 z obrad XII zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 30 grudnia 2015 r.
12.01.2016 więcej
Sesja 9
Protokół Nr IX/2015 z obrad IX zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 23 września 2015 r.
09.10.2015 więcej