Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVIII/206/2017
w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św.
Franciszka Ksawerego w Przywidzu
21.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/205/2017
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 rok
21.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/212/2017
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2018r. na terenie
Gminy Przywidz
20.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/211/2017
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczania podatku rolnego w 2018r. na terenie Gminy Przywidz
20.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/210/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2018r. na terenie Gminy
Przywidz
20.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/209/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Przywidz
20.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/208/2017
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego
20.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/221/2017
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska
Góra, gmina Przywidz
20.11.2017 więcej
Uchwała Nr XXVIII/222/2017
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Przywidz III dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz
17.11.2017 więcej
Uchwała Nr XXVIII/224/2017
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze ścianki
wspinaczkowej.
17.11.2017 więcej