Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przewodniczący Rady Michał Jasiński
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Przewodniczący
Rady Michał Jasiński
21.02.2019 więcej
Radna Kamila Maria Wyszecka
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Kamila Maria
Wyszecka
15.01.2019 więcej
Radna Barbara Czesława Talaśka
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Barbara Czesława
Talaśka
15.01.2019 więcej
Radny Wiesław Spisak
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Wiesław Spisak
15.01.2019 więcej
Radny Andrzej Wojciech Przybycień
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Wojciech
Przybycień
15.01.2019 więcej
Radny Sławomir Marek Plichta
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Sławomir Marek
Plichta
15.01.2019 więcej
Radny Mariusz Andrzej Lipski
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Mariusz Andrzej
Lipski
15.01.2019 więcej
Radny Krzysztof Mariusz Kupracz
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Krzysztof Mariusz
Kupracz
15.01.2019 więcej
Radna Anna Klinkosz
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Anna Klinkosz
15.01.2019 więcej
Radny Arkadiusz Piotr Kaliszewski
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Arkadiusz Piotr
Kaliszewski
15.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się