Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
17.06.2016 więcej
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przest...
Oświadczenie majątkowe kierownika Referatu Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Dorota
Bożena Adamska
03.06.2015 więcej
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej - Jerzy Stanisław Jusiak
03.06.2015 więcej
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Oświadczenie majątkowe Kierownika Środowiskowego Domu
Samopomocy - Krystyna Dziobko
04.02.2015 więcej
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe GOPS - Katarzyna Mytych
04.02.2015 więcej
Szkoła Podstawowa w Pomlewie
Oświadczenie majątkowe SP w Trzepowie - Michał Olejnik
04.02.2015 więcej
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe GOPS - Alicja Wrzuś
04.02.2015 więcej
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe GOPS - Jolanta Pozden
04.02.2015 więcej
Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu -
Katarzyna Sprusik-Olszewska
03.02.2015 więcej
Szkoła Podstawowa w Trzepowie
Oświadczenie majątkowe SP w Trzepowie - Małgorzata Elwart
03.02.2015 więcej
12