Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola: 01.09.2020 - 09.09.2020
Kontrola: 01.09.2020 - 09.09.2020
13.07.2021 więcej
Kontrola 23.07.2020
Kontrola 23.07.2020
13.07.2021 więcej
Kontrola 23.12.2019
Kontrola 23.12.2019
13.07.2021 więcej
Kontrola 13.11.2019 r.
Kontrola 13.11.2019 r.
13.07.2021 więcej
Kontrola 09.07.2019
Kontrola 09.07.2019 r. Organ Kontrolujący Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim Przedmiot
kontroli Kontrola sanitarna kąpieliska gminnego przy ul.
Jeziornej w m. Przywidz
11.07.2019 więcej
Kontrola 27.05.2019r.
Kontrola 28.03.2019 r. Organ Kontrolujący OT KOWR w Pruszczu
Gdańskim
28.05.2019 więcej
Kontrola 28.03.2019 r.
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku
13.05.2019 więcej
Kontrola 1.10.2018 - 26.10.2018
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
29.10.2018 więcej
Kontrola 22.08.2017 - 22.08.2017
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
06.02.2018 więcej
Kontrola 16.08.2017 - 23.08.2017
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
06.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się