Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie
oferta poza otwartym konkursem ofert
04.08.2016 więcej
Sprawozdanie - współpraca z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przywidz z
organizacjami pozarządowymi za rok 2015
26.04.2016 więcej
Referat finansowy
Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:
04.02.2015 więcej