Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Decyzja po przeprowadzeniu postępowania scalenia w m. Trzepowo
Decyzja po przeprowadzeniu postępowania scalenia w m. Trzepowo
02.07.2021 więcej
Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów we wsi Trzepowo
Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów we wsi
Trzepowo
25.03.2021 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przywidz z dnia 15 lutego 2021 roku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przywidz z dnia 15 lutego 2021 roku
15.02.2021 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przywidz z dnia 10 lutego 2021 roku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przywidz z dnia 10 lutego 2021 roku
10.02.2021 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przywidz z dnia 08 lutego 2021 roku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przywidz z dnia 08 lutego 2021 roku
08.02.2021 więcej
Zawiadomienie Starosty Gdańskiego
Z uwagi na ogólne uwarunkowania związane z pandemią
koronowirusa (COVID-19) Starosta Gdański Odwołuje termin
zebranie uczestników
20.03.2020 więcej
Obwieszczenie GN.P.6733.1.2018.DA
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia
decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap
III
22.01.2018 więcej
Obwieszczenie GN.P.6733.15.1-ob.2015.DA
O wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą
omyłkę w załączniku graficznym 1A do decyzji Wójta Gminy
Przywidz znak GN.P.6733.15.2015.DA z dnia 30 grudnia 2015 r.
22.01.2018 więcej
MPZP Pomlewo działki 59 i 61/2
MPZP fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 59 i
61/2
30.05.2017 więcej
MPZP Kozia Góra I
MPZP i PONS
25.11.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się