Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie GN.P.6733.1.2018.DA
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia
decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap
III
22.01.2018 więcej
Obwieszczenie GN.P.6733.15.1-ob.2015.DA
O wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą
omyłkę w załączniku graficznym 1A do decyzji Wójta Gminy
Przywidz znak GN.P.6733.15.2015.DA z dnia 30 grudnia 2015 r.
22.01.2018 więcej
MPZP Pomlewo działki 59 i 61/2
MPZP fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 59 i
61/2
30.05.2017 więcej
MPZP Kozia Góra I
MPZP i PONS
25.11.2016 więcej
Karty informacyjne
Karty informacyjne MPZP 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk
Przyjaźń
05.04.2016 więcej