Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum
Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum
właściwych dla przygotowania i przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w
Gminie Przywidz.
28.08.2015 więcej
Zarządzenie 57/2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi
informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
21.08.2015 więcej
Zarządzenie 56/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji ds referendum w gminie
Przywidz dla przeprowadzenia głosowania w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
21.08.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września
2015
15.07.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym
na dzień 6 września 2015
15.07.2015 więcej
Postanowienie Prezydenta RP
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na 6 września 2015
15.07.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na 6 września 2015
15.07.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015
15.07.2015 więcej