Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum
Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum
właściwych dla przygotowania i przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w
Gminie Przywidz.
28.08.2015 więcej
Zarządzenie 57/2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi
informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
21.08.2015 więcej
Zarządzenie 56/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji ds referendum w gminie
Przywidz dla przeprowadzenia głosowania w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
21.08.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września
2015
15.07.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym
na dzień 6 września 2015
15.07.2015 więcej
Postanowienie Prezydenta RP
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na 6 września 2015
15.07.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na 6 września 2015
15.07.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015
15.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się