Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIX/229/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2018-2019
28.12.2017 więcej
Sesja 27
Protokół Nr XXVII/2017 z obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Przywidz z dnia 20 września 2017 r.
29.09.2017 więcej
Sesja 26
Protokół Nr XXVI/2017 z obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 14 czerwca 2017 r.
29.09.2017 więcej
Sesja 25
Protokół Nr XXV/2017 z obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 29 marca 2017 r.
09.04.2017 więcej
Sesja 23
Protokół Nr XXIII/2017 z obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Przywidz w dniu 1 lutego 2017 r.
16.02.2017 więcej
Sesja 21
Protokół Nr XXI/2016 z obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 30 listopada 2016 r.
16.12.2016 więcej
Sesja 20
Protokół Nr XX/2016 z obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 26 października 2016 r.
14.11.2016 więcej
Sesja 17
Protokół Nr XVII/2016 z obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy
Przywidz w dniu 6 lipca 2016 r.
15.07.2016 więcej
Sesja XV
Protokół z sesji zwyczajnej
27.04.2016 więcej
Sesja XIV
W dniu 13 kwietnia 2016 roku
21.04.2016 więcej
12