Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIX/230/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
terenie Gminy Przywidz na lata 2018-2020
28.12.2017 więcej
Uchwała Nr XXIX/228/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na
2018 rok
28.12.2017 więcej
Uchwała Nr XXIX/225/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Przywidz na 2018 rok.
28.12.2017 więcej
Uchwała Nr XXIX/232/2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przywidz na lata 2018 - 2024
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr XXIX/231/2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na rok 2018
20.12.2017 więcej
Uchwała Nr XXIX/226/2017
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 rok
20.12.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/206/2017
w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św.
Franciszka Ksawerego w Przywidzu
21.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/205/2017
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 rok
21.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/212/2017
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2018r. na terenie
Gminy Przywidz
20.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/211/2017
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczania podatku rolnego w 2018r. na terenie Gminy Przywidz
20.11.2017 więcej