Lista artykułów

Nazwa artykułu
07.06.2017 więcej
Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe: Sekretarz Gminy - Grażyna Kłęk
04.02.2015 więcej
Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy - Barbara Borowska
04.02.2015 więcej
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe: Kierownika Referatu Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej - Jerzy Jusiak
04.02.2015 więcej