Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
Postanowienie nr 747/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z
dnia 18 września 2019 r.
23.09.2019 więcej
Informacja
Informacja
27.08.2019 więcej
Zarządzenie 77/2015
w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych ...
25.10.2015 więcej
Zarządzenie 73/2015
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa oraz
uzupełnienia składu w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w
Przywidzu...
15.10.2015 więcej
Zarządzenie 69/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie
Przywidz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do ...
07.10.2015 więcej
Zarządzenie 68/2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi
informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji...
07.10.2015 więcej
Informacje na temat wyborów - strona PKW
http://parlament2015.pkw.gov.pl/
24.09.2015 więcej
Obwieszczenie z dnia 22.09.2015
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych
za dzień 25 października 2015r.
24.09.2015 więcej
Obwieszczenie z dnia 14.08.2015r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Przywidz
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń...
01.09.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się