Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o składach osobowych Obwodowych komisji Wyborczych
Informacja o składach osobowych Obwodowych komisji Wyborczych w
Gminie Przywidz
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 29/2015
zmieniające zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Przywidz z dnia
20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Przywidz...
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 28/2015
w sprawie powołania operatorów systemu informatycznych
obwodowych komisji wyborczych w gminie Przywidz w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2015r.
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 27/2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi
informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 26/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Przywidz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
21.04.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenckich
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
09.04.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
06.03.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015
r.
06.03.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
06.03.2015 więcej