Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o składach osobowych Obwodowych komisji Wyborczych
Informacja o składach osobowych Obwodowych komisji Wyborczych w
Gminie Przywidz
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 29/2015
zmieniające zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Przywidz z dnia
20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Przywidz...
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 28/2015
w sprawie powołania operatorów systemu informatycznych
obwodowych komisji wyborczych w gminie Przywidz w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2015r.
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 27/2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi
informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
29.04.2015 więcej
Zarządzenie 26/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Przywidz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
21.04.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenckich
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
09.04.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
06.03.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015
r.
06.03.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
06.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się